BUNGO STRAY DOGS WAN! Acrylic Figure

$15.99

1 PER ORDER

Lineup:
Nakajima Atsushi
Dazai Osamu
Kunikida Doppo
Edogawa Rampo
Tanizaki Jun-ichiro
Miyazawa Kenji
Yosano Akiko
Tanizaki Naomi
Izumi Kyoka
Fukuzawa Yukichi
Akutagawa Ryunosuke
Nakahara Chuya
Kajii Motojiro
Hirotsu Ryuurou
Tachihara Michizou
Ozaki Kouyou
Higuchi Ichiyou
Elise
Gin
Mori Ougai

Size : 90×64mmMaterial : AcrylicPKG Size (est) : TBD