Japan Sanrio Plush Toy - Hello Kitty / Pajamas

$28.99
Size17.4×12×20.3cm approx.
x