Naruto Kakashi Plush

$21.99
Kakashi 10inch plush
x